Geconsolideerde balans Actief 1972 1971 Aandeelhouders nog te storten Aandelenkapitaal Statutair verplichte stortingen f 18.360.000 3.672.000 f 18.360.000 3.672.000 Onverplichte storting op aandelen f 14.688.000 5.686.000 f 14.688.000 4.477.000 f 9.002.000 f 10.211.000 Gebouwen en inventaris Gebouwen: kosten van aankoop en stichting toegepaste afschrijvingen f 5.007.000 3.295.000 f 5.695.000 3.377.000 Inventaris f 1.712.000 901.000 f 2.318.000 958.000 f 2.613.000 f 3.276.000 Op de aanschaffingswaarde van gebouwen en inventaris wordt afgeschreven naar evenredigheid van de gebruiksduur. Deelnemingen n.v. Gemeenschappelijk Eigendom Overige deelnemingen Vorderingen op deelnemingen (nominale waarde) f 37.451.000 7.049.000 13.392.000 f 37.450.000 3.555.000 11.171.000 f 57.892.000 f 52.176.000 De deelnemingen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met dien verstande dat de aanschaffingswaarde van de deelneming in n.v. Gemeenschappelijk Eigendom is verminderd, zowel met een bedrag van f3 miljoen wegens terug-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 23