Geconsolideerde balans per 31 decemberl 972 f 9.002.000 f 10.211.000 f 1.423.943.000 f 18.360.000 f 18.360.000 f 1.617.103.000 1971 Na winstverdeling 1972 1971 Actief Aandeelhouders nog te storten Gebouwen en inventaris 2.613.000 3.276.000 Deelnemingen 57.892.000 52.176.000 Hypothecaire leningen 1.425.070.000 1.245.013.000 9.000 Kredieten Winschoter Credietbank 8.762.000 5.114.000 Vorderingen en transitoria 32.954.000 30.785.000 Effecten 3.460.000 2.726.000 6.000 Geldmiddelen 77.350.000 74.642.000 3.000 f 1.617.103.000 5.000 3 000 D.000 Passief Aandelenkapitaal 3.000 Reserves 58.446.000 51.754.000 Voorzieningen 155.000 187.000 Opgenomen gelden 1.381.493.000 1.232.306.000 Crediteuren en transitoria 155.526.000 118.505.000 7.000 Winstuitkeringen 3.123.000 2.831.000 I.000 f 1.423.943.000 1.000 .000 .000 19

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 21