Friesch-Groningsche Hypotheekbank en aangesloten banken Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde balans Toelichting

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 19