f 192, f 48,— f 144, Dividend Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v. Dividend- Bedrag Dividend Netto Soort aandeel bewijsnr. dividend belasting betaalbaar 1.000,volgestort 85 B 1.000,met 20% storting 85 A 144, 36,— 108, 250,volgestort 85 D 48, 12,- 36, 250,met 20% storting 85 C 36,— 9,- 27,- Pandbrieven en onderhandse leningen 1968 1969 1970 1971 1972 f/mln. 0 50 1 00 1 50 200 250 300 afgelost aangetrokken 14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1972 | | pagina 16