Friesch- Opgericht i8go Aangesloten Banken: Algemeene Friesche Hypotheekbank n.v. Bataaf sehe Hypotheekbank n.v. Nederlandsche Hypotheekbank n.v. Rotterdamsche Hypotheekbank n.v. Deelnemingen: n.v. ‘Gemeenschappelijk Eigendom’Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen. Winschot er Credietbank voor Onroerende faken n.v.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 9