Toelichting op de geconsolideerde balans Aandelenkapitaal Friesch-Groningsche Hypotheekbank n.v. Algemene en bijzondere reserves Reserve voor diverse belangen Reserve voor pensioenen Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven Coupons en dividend reeds verschenen 27 PASSIEFZIJDE EIGEN VERMOGEN Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ25.000.000,—, waarvan 18.360.000,— is geplaatst. Deze bedroegen op 1 januari 1964 f 28.851.407,49 vermeerdering uit de winst f 1.700.000,- koersverlies op effecten 278.486,23 1.421.513,77 30.272.921,26 BIJZONDERE VOORZIENINGEN Onder meer bestemd voor verschuldigde belastingen. Deze post dient tot dekking van de verplichtingen aan vóór 1953 gepensionneerden. De overige pensioenverplichtingen zijn ondergebracht in de ‘Stichting Pensioen fonds Concern Friesch-Groningsche Hypotheekbank’. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Pandbrieven ƒ590.261.000,- Schuldbekentenissen 250.428.070,- ƒ840.689.070,— SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Aflosbaar gestelde en uitgelote pandbrieven, welke nog niet ter verzilvering zijn aangeboden. Betaalbaar gestelde, maar nog niet ter verzilvering aangeboden coupons en dividend bewijzen. 18.360.000,— 30.272.921,26 4.382.722,61 425.085,— ƒ840.689.070,— 380.600,— 178.425,01

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 33