in 1964 KAPITAAL EN RESERVES RESULTATEN 1964 1963 geplaatst kapitaal 18.360* 18.360* waarop nog te storten 13.481 13.484 reserves 30.273 28.851 ontvangen interest 42.580* 34.547 betaalde interest 34.531 27.810 interest saldo 8.049 6.737 dividend van deelnemingen 824 812 provisie etc. 2.639 2.475 totaal baten 11.512 10.024 algemene kosten 2.938 2.732 kosten dienst pandbrieven 2.569 1.922 totaal lasten 5.507 4.654 winst 6.005 5.370 WINST VERDELING belastingen 2.700* 2.260* gereserveerd in bedrijf 1.700 1.700 uitgekeerde winst 1.605 1.410 6.005 5.370 winst na aftrek van belastingen in van gestort kapitaal en reserves 9,4% 9,2% dividend per aandeel van 1.000,— (20% storting) 72,— 72,— van 250,(20% storting) ƒ18,— ƒ18, In duizenden guldens 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 16