COMMISSARISSEN Mr.M.Tieleman, president* Mr. Arn. J. d’Ailly Mr. H. Albarda* Mr. J. Burgerhout Mr. P. W.J. H. Cort van der Linden Prof. Mr. H. J. Hellema Mr. Ph. A. J. Mees Mr. M. P.L. Steenberghe* Mr. D.U. Stikker B.A.Poulie Wilkens DIRECTEUREN Mr.F.C.Kleyn Mr.J. de Wilde Mr. J. Wilkens J. de Ruiter G.J.Jansen Doornbos en Co., accountants te Groningen Drs. G.J. van Zadelhof! (Intern accountant) 6 LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT ADJUNCT-DIRECTEUR PROCURATIEHOUDER IN ALGEMENE DIENST ACCOUNTANTS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 13