Inhoud pag. ii PRAE-ADVIES VAN COMMISSARISSEN 12 VERSLAG VAN DE DIRECTIE CONCERN 9 FGH in 1964 22 Geconsolideerde winst- en verliesrekening en balans 25 Toelichting op de balans 28 Accountantsverklaring 30 Verdeling van de hypothecaire leningen 34 Statistisch overzicht van de bedrijfsresultaten FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v. 36 Winst- en verliesrekening en balans DEELNEMINGEN 38 n.v. ‘Gemeenschappelijk Eigendom’ 39 Winschoter Credietbank voor Onroerende Zaken n.v. 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1964 | | pagina 12