FRIESCH^GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAG OVER HET TWEE EN ZESTIGSTE BOEKJAAR AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 9.731.000,verdeeld in 9321 aandelen van 1.000,en 1640 aandelen van 250,De verplichte storting bedraagt 20 Hiervan zijn 1250 aandelen van 1.000,en 61 aandelen van 250,vrijwillig volgéstort. Een overzicht van de verdeling van het obligo vindt U op pag. 36. De lijst van aandeelhouders ligt bij de kantoren ter inzage. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaande bedrag aan pandbrieven, waar onder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 60 der statuten. In omloop 1 Januari 1952 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1952. 3 ƒ37.044.600,— 6.000,— 944.000,— ƒ36.094.600,— 31 - 42.195.750,— - 1.000,— - 1.061.250,— -41.133.500,— - 100.000,— 5.000,— 95.000,— 3| - 350.000,— - 17.500,— - 332.500,— 3¥ - 7.659.900,— ƒ1.000.000,— - 5.500,— - 155.600,— - 8.498.800,— 4 - 1.540.000,— - 6.738.000,— -81.000,— - 8.197.000,— 41 - 400.000,— - 400.000,— 4* - 2.582.000,— - 1.603.000,— - 4.185.000,— ƒ91.472.250,— ƒ9.741.000,— 93.500,— ƒ2.183.350,— ƒ98.936.400,— Hierin is begrepen ƒ21.116.000,aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waarvan 1.820.000,met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis be droeg ultimo December 3,2998%, tegen 3,2181 op 31 December 1951. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1952 stonden uit 4650 leningen ad97.843.110,63 In 1952 werden gesloten 813 leningen ad- 26.603.505, 124.446.615,63 Afgelost werden 529 leningen ad9.560.039,28 Vermindering door cessie van leningen aan tot ons concern behorende instellingen- 2.848.475, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 2.693.348,22 Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 2.746.735,07 - 17.848.597,57 31 December 1952 stonden uit 4919 leningen ad106.598.018,06 8 Fviesch'Groningsche Hypotheekbank N,V,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 9