RESERVES. De reserves bedroegen na de winstverdelingen op 1 Januari 1952 17.509.006,03 Zij vermeerderden in 1952 met: rente over diverse reserves75.957,42 koerswinsten op effecten191.232,19 overboeking van de reserve voor hypotheken der Rotterdamsche Hypotheekbank200.000,— 467.189,61 en verminderden met: afboeking op aandelen en oprichters* bewijzen in dochtermaatschappijen 2.481,04 uitbetaalde verjaarde coupons56,75 -2.537,79 - 464.651,82 17.973.657,85 Vermeerdering uit de winst 1952, volgens voorstellen53.777,49 Totale reserves18.027.435,34x) Hypotheken Uitstaande 1 Jan. 1952 ƒ186.160.218,35 Gesloten ƒ30.065.472,50 Afgelost 23.463.423,25 Vooruitgang6.602.049,25 Uitstaande 31 Dec. 1952 ƒ192.762.267,60 Gem. rente 4,0692%. Pandbrieven en schuldbekentenissen In omloop 1 Jan. 1952 ƒ165.421.550, Geplaatst ƒ10.241.000,— Uitgeloot en ingekocht* 4.748.100,— Vooruitgang5.492.900,- In omloop 31 Dec. 1952 ƒ170.914.450,- Gem. rente 3,2206%. 5 Concern. Hierin zijn niet begrepen de reserves voor diverse belangen en van de Rotterdamsche Hypotheekbank evenmin de reserve voor hypotheken.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 7