COMMISSARISSEN: Mr. Arn. J. D’AILLY, te Amsterdam. Mr. H. ALBARDA, te Wassenaar. H. M. J. BLOMJOUS, te Tilburg. A. J. BRANDT, te Driebergen-Rijsenburg. R. BUISMAN, te Leeuwarden. Mr. J. BURGERHOUT, te Amsterdam. Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN, te ’s Gravenhage. J. H. GROENEVELD, te Winschoten. Mr. PH. A. J. MEES, te Rotterdam. Mr. G. NAUTA, te Rotterdam. W. A. RASCH, te Utrecht. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, te IJsbrechtum. JACS. RUSTIGE, te Amsterdam. Mr. M. TIELEMAN, te Amsterdam. Mr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN STEENWIJK, te De Wijk Dr B. A. POULIE WILKENS, te Veendam. DIRECTEUREN: Mr. M. J. BOS. Mr. C. A. KINGMA Mr. J. WILKENS. Mr. F. C. KLEYN. DIRECTEUR VAN KANTOOR GRONINGEN: Mr. A. H. KONING. 2 PROCUR ATI EHOUD ERS Kantoor Amsterdam: H. J. DE JONGE, R. H. v. d. HEIDE, W. J. MEKKING, P. VOS. Kantoor ’s-Gravenhage: W. HOLMAN, A. BALKEMA, R. M. WALTER. Kantoor Groningen: J. H. WITKOP, J. J. MOOK. Kantoor Rotterdam: H. A. VAN US, K. B. ZOMER. Leden van de commissie van toezicht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 4