WINSCHOTER CREDIETBANK VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. BALANS PER 31 DECEMBER 1952 EN WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1952. 37

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 33