FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAGEN 1952 NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. OVER HET BOEKJAAR OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 OPGERICHT TE VEENDAM IN 1890 OPGERICHT TE ROTTERDAM IN 1864 OPGERICHT TE LEEUWARDEN IN 1900 KANTOREN AMSTERDAM ’s-GRAVENHAGE GRONINGEN ROTTERDAM Herengracht 4.33 Lange Vijverberg 9 Herestraat 106 Scktedamse Vest 89 uit te brengen in de algemene vergaderingen van aandeelhouders te Groningen en te Rotterdam respectievelijk op 2 Maart 1953 en 27 Februari 1953

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 3