INHOUDSOPGAVE CONCERN. Biz. Algemeen overzicht3 Reserves5 Hypotheken5 Pandbrieven en schuldbekentenissen5 Balans en winst- en verliesrekening 6 Prae-advies commissarissen28 Accountantsverklaring29 Toelichting als bedoeld bij artikel 42 W. v. K29 Verdeling van de leningen30 Executies32 Ingekochte onderpanden32 Effecten33 Overzicht van de bedrijfsresultaten 34 FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Verslag directie8 Dividend en nummers der volgestorte aandelen11 Balans en winst- en verliesrekening 12 Verdeling van het obligo op de aandelen36 NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Verslag directie14 Verslag commissie van pandbrief houders17 Balans en winst- en verliesrekening18 ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Verslag directie20 Balans en winst- en verliesrekening22 ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Verslag directie24 Balans en winst- en verliesrekening26 WINSCHOTER CREDIETBANK VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. Balans en winst- en verliesrekening38 Accountantsverklaring38 Toelichting als bedoeld bij art. 42 W. v. K39

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 2