d. Naar de rentevoet. Gesloten in 1952 aantal bedrag Rentevoet Uitstaande op 31 December 1952 aantal bedrag 2 34.550,— 3| 1593 44.102.282,55 1 202.000,— tussen 34 en 3f 41 - 2.416.905,— 1 70.000,— 3f 1290 - 31.868.852,47 3J 17 799.825,— 22 1.244.927,50 4 2186 - 48.850.887,98 1 25.000,— 4* 33 736.000,— 19 1.582.955,— 4* 377 - 8.050.691,74 1 19.500,— 4| 8 795.800,— 160 3.703.000,— 44 818 - 13.663.897,50 5 152.140,— 4f 151 - 2.691.830,— 1 1.000.000,— 4-ft 1 - 1.000.000,— 328 11.126.085,— 4f 1418 - 23.482.883,35 1 13.000,— 2 18.550,— 365 9.105.565,— 5 690 - 11.726.322,01 13 1.210.000,— 5i 21 - 1.875.615,— 7 - 576.750,— 5* 12 681.925,— 927 ƒ30.065.472,50 8658 192.762.267,60 e. Naar de wijze van aflossing. Gesloten in 1952 aantal bedrag Wijze van aflossing 31 aantal Uitstaande op December 1952 bedrag 86 1.771.180,— in eens 2099 39.851.679,35 841 28.294.292,50 in jaarlijkse termijnen 6559 - 152.910.588,25 927 30.065.472,50 8658 192.762.267,60 f. Op zakelijke rechten. Gesloten in 1952 Uitstaande op 31 December 1952 aantal bedrag aantal bedrag 101 4.804.607,50 918 28.547.205,49 31 Concern. - - - - - - - - - - - - -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 28