VERDELING VAN DE LENINGEN. a. Naar de ligging. Gesloten in 1952 aantal bedrag Ligging van het onderpand Uitstaande op 31 December 1952 aantal bedrag 24 1.211.500 Groningen 312 5.660.825,— 30 497.625,— Friesland 166 2.277.186,86 13 285.750 Drente 99 1.140.880,— 18 540.500 Overijsel 130 2.067.310,— 63 1.752.300 Gelderland 328 - 6.710.300,— 97 2.176.100 Utrecht 518 - 10.162.170,— 107 1.856.085,— Noord-Holland 1165 16.532.314,98 188 6.198.110,— Zuid-Holland 2) 1127 21.971.467,50 2 36.500,— Zeeland 37 - 384.840,— 84 1.886.500,— Noord-Brabant 357 - 6.164.060,— 7 - 157.000,— Limburg 36 - 514.560,— 42 2.759.500,— Amsterdam 1076 - 35.635.156,15 190 7.775.442,50 ’s-Gravenhage 2126 - 50.248.307,61 62 - 2.932.560,— Rotterdam 1181 33.292.889,50 927 30.065.472,50 8658 192.762.267,60 b. Naar de aard. Gesloten in 1952 aantal bedrag Aard van het onderpand in hoofdzaak Uitstaande op 31 December 1952 aantal bedrag 885 29.055.272,50 Gebouwd 8258 184.758.722,04 13 445.700,— Bouwterreinen 47 - 1.929.680,— 29 564.500,— Landelijke eigendommen 353 - 6.073.865,56 927 30.065.472,50 8658 192.762.267,60 c. Naar de grootte. Gesloten in 1952 aantal bedrag Rubriek Uitstaande op 31 December 1952 aantal bedrag 339 2.347.965,— tot en met 10.000,— 4184 24.538.750,86 343 5.719.415,— van 10.001, t/m - 25.000,— 2890 - 45.194.240,24 116 4.303.000,— -25.001,— 50.000,— 908 - 32.225.349,75 50 3.227.050,— -50.001,— 75.000,— 294 - 17.997.212,50 24 2.086.800,— -75.001,— 100.000,— 110 - 9.448.697,50 55 12.381.242,50 boven - 100.000,— 272 - 63.358.016,75 927 30.065.472,50 8658 192.762.267,60 30' Concern. - - - - - - - - - - Exclusief Amsterdam. s) Exclusief ’s-Gravenhage en Rotterdam. - - - 8 -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 27