VERSLAGEN 1952 FRIESCHsGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. OVER HET BOEKJAAR OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 OPGERICHT TE VEENDAM IN 1890 OPGERICHT TE ROTTERDAM IN 1864 OPGERICHT TE LEEUWARDEN IN 1900 KANTOREN: AMSTERDAM VGRAVENHAGE GRONINGEN ROTTERDAM Herengracht 433 Lange Vijverberg 9 Herestraat 106 Schiedamse Vest 89 BOEKDRUKKERIJ J. B.WOLTERS' U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 1