NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Debet Aandeelhouders nog te storten Hypothecaire leningen Periodieke aflossingen per 1 Januari 1953 Interest van hypotheken, nog niet verschenen Interest van hypotheken, per 1 Januari 1953 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken afgeschreven Effecten Interest van effecten, nog niet verschenen Debiteuren in rekening-courant afgeschreven Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Ingekochte onderpanden afgeschreven Gebouwen afgeschreven Meubilair Zie voor leningen met geheel of ten dele verwoest onderpand, pagina 15 van dit verslag. BALANS PER 31 DECEMBER 1952. Credit 1.434.700 Aandelenkapitaal 5.750.000 ƒ48.640.103 87 ReservesStatutaire 2.468.012 17 - 181.053 17 -48.821.157 04*) Buitengewone 971.871 79 154.953 Extra -T 2.481.434 51 - 5.921.318 47 42 - 314.857 66 - 469.811 08 Reserve voor: Koersverschillen effecten -. 216.224 22 Reserve voor diverse belangen - 419.290 09 16.166 47 Pensioenfonds - 1.022.692 13.536 02 2.630 45 Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven -42.045.100 - 805.600 - 1.921.979 63 Coupons reeds verschenen 78.039 30 21.700 73 Coupons per 1 Januari 1953 558.740 15 836 69 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen - 22.219 95 - 658.999 739 17 52 Dividend vorige boekjaren 580 - 4.595.710 01 Crediteuren 9.909 07 29.900 Ingehouden op hypotheken 19.541 48 71.836 23 Onkosten 9.900 71.834 23 O Vooruit ontvangen provisie Vooruit ontvangen interest en aflossing 665 - 205.655 303.819 89 Winst - 286.215 63 - 229.819 89 74.000 2 57.371.690 46 57.371.690 46 Dcbet WINST- EN VERLIES f REKENING OVER 1952. Credit Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 1.333.706 90 Interest van hypotheken 1.904.679 85 Onkosten - 194.526 49 Interest van effecten en diversen - 217.994 29 Dienst pandbrieven 924 34 Provisie 24.016 43 Premies verzekeringen 16.948 47 Exploitatie gebouwen 3.599 55 Aanvulling pensioenfonds - 151.608 57 Exploitatie ingekochte onderpanden 3.194 46 Interest buitengewone reserve 9.622 49 Opbrengst afgeschreven vorderingen 68 31 Reserve voor diverse belangen - 160.000 Winst - 286.215 63 b 2.153.552 89 2.153.552 89 De Commissarissen: Accountantskantoor Accountantsbureau opgericht De Directie: Joh. Doornbos: door A. E. Meijer J. Hörchner: 18 19 Nederlandsche Hypotheekbank N, V, Nederlandsche Hypotheekbank N.V. 40 Q7 1U ARN. J. D’AILLY. PH. A. J. MEES. M. J. BOS. H. ALBARDA. G. NAUTA. TH. H. JAPE. P. FRANK. C. A. KINGMA. A. J. BRANDT. W. A. RASCH. J. WILKENS. R. BUISMAN. E. VAN WELDEREN RENGERS. F. C. KLEYN. J. BURGERHOUT. JACS. RUSTIGE. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. M. TIELEMAN. J. H. GROENEVELD. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. De heer H. M. J. Blomjous was wegens B- A. POULIE WILKENS. ziekte verhinderd te tekenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 18