VERSLAG van de Commissie op 10 Maart 1952 door Pandbriefhouders benoemd in de algemene vergadering van aandeelhouders der naamloze vennootschap „Nederländsche Hypotheekbank N.V.” opgericht te Veendam (Art. 42 der Statuten). De ondergetekenden, H. Hesselink, lid der Firma G. Mesdag te Groningen en Mr. R. F. Roos, District-Directeur van de Rotterdamsche Bank N.V. te Groningen, leden der commissie benoemd door pandbriefhouders volgens artikel 42 der Statuten, verklaren hierdoor, dat zij zich, na alle door hen gevraagde uitvoerige inlichtingen van de directie te hebben verkregen en na inzage van het accountantsrapport van het Accountants kantoor Joh. Doornbos te Groningen en het Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner te Amsterdam, een mening hebben kunnen vormen over het beheer der bank. De overtuiging heeft zich bij hen gevestigd, dat de belangen van pandbriefhouders op uitnemende wijze worden behartigd. De commissie wil gaarne een woord van waardering uiten over de wijze, waarop de directie ook over dit boekjaar het beheer heeft gevoerd. Amsterdam, 10 Februari 1953. H. HESSELINK. R. F. ROOS. 17 Nedeclandsche Hypotheekbank N.V»

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 17