RESERVERING EN WINSTVERDELING. Bij de buitengewone reserve werd dit jaar aan rente geboekt 9.622,49. Op de effecten werd in het afgelopen jaar een koerswinst behaald van 126.174,03, welk bedrag bij de reserve voor koersverschillen effecten wordt gevoegd. De effecten zijn opgenomen naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1952, de obligaties echter niet hoger dan pari. Na afschrijving van de kosten, aan de plaatsing van pandbrieven en het opnemen van gelden op schuldbekentenis verbonden, na aanvulling van het pensioenfonds, mede in verband met het berekenen van de verplichtingen op een basis van 3% en na dotatie van 160.000,aan de reserve voor diverse belangen, bedraagt het winstsaldo 286.215,63. Na betaling van 116.910,50 voor rente, verschuldigd over de niet-verplichte stortingen op aandelen, komt dan voor verdere verdeling in aanmerking een bedrag van 169.305,13. Wij stellen U voor, uit het totaal aan aandeelhouders toekomende, evenals het vorige jaar, een dividend van 20,uit te keren op de aandelen van 1.000,met 20 storting en een dividend van 10,op de aandelen van 1.000,met 10 storting, betaalbaar op dividendbewijs No. 65. Wordt dit voorstel aangenomen, dan wordt de statutaire reserve vermeerderd met 18.814,52 en de buitengewone reserve met 9.090,06. M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN. 16 Nederlandsche Hypotheekbank N. V. De Directie:

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 16