NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V.*> j yt. y-.r i VERSLAG OVER HET TWEE EN ZESTIGSTE BOEKJAAR. AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal der Nederlandsche Hypotheekbank bedraagt ƒ5.750.000,waarvan ƒ4.000.000,met 20% verplichte storting en 1.750.000, met 10 verplichte storting. Alle aandelen zijn in het bezit van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank; 4155 aandelen zijn volgestort. 'PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaande bedrag aan pandbrieven, waaronder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 53 der statuten. 0/ /o In omloop 1 Januari 1952 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1952 3 ƒ22.949.500,— ƒ3.900,— ƒ637.500,— ƒ22.308.100,— 3i - 18.961.000,— - 1.000,— - 503.000,— - 18.457.000,— 3i - 800.000,— - 20.000,— - 780.000,— 4i 500.000,— - 500.000,— ƒ42.710.500,— ƒ500.000,— 4.900,— ƒ1.160.500,— ƒ42.045.100,— Hierin is begrepen ƒ6.046.000,aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waarvan 100.000,met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis bedroeg ultimo December 3,1339%, tegen 3,1204% op 31 December 1951. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1952 stonden uit 2471 leningen adƒ50.461.877,72 In 1952 werden gesloten 78 leningen ad - 2.610.767,50 Vermeerdering door cessie van leningen van tot ons concern behorende instellingen- 14.750, 53.087.395,22 Afgelost werden 232 leningen ad2.631.200, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 953.855,18 Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 681.183, - 4.266.238,18 31 December 1952 stonden uit 2318 leningen adƒ48.821.157,04 14 Nederlandsche Hypotheekbank N. V. De gegevens van de N.V. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, waarvan alle aandelen in ons bezit zijn, zijn hierin verwerkt.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 14