FRIESCHUGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Debet BALANS PER Aandeelhouders nog te storten Aandelen Nederlandsche Hypotheekbank 5.750.000 6.772.600 Ongestort bedrag 1.434.700 4.315.300 500 Oprichtersbewijzen Nederlandsche Hypotheekbank 1 - 4.315.301 Aandelen Rotterdamsche Hypotheekbank 8.294.000 -- Ongestort bedrag - 7.317.400 - 976.600 -- Aandelen Algemeene Friesche Hypotheekbank 2.441.000 Ongestort bedrag 569.700 1.871.300 108 Oprichtersbewijzen Algemeene Friesche Hypotheekbank 1 - 1.871.301 Aandelen Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw, volgestort 500.000 Hypothecaire leningen 106.018.607 62 Periodieke aflossingen per 1 Januari 1953 - 579.410 44 - 106.598.018 06*) Interest van hypotheken, nog niet verschenen f 349.452 55 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1953 - 672.355 53 - 1.021.808 08 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken f 15.688 82 afgeschreven 3.492 68 - 12.196 14 Kas f 196.177 33 Bankiers 3.280.705 96 - 3.476.883 29 Opbouwobligaties, met verklaring 546.400 Effecten 1.641.032 83 Interest van effecten, nog niet verschenen 36.644 18 Uitkering Nederlandsche Hypotheekbank over 1952 214.410 50 Uitkering Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw over 1952 20.000 Algemeene Friesche Hypotheekbank in rekening-courant Debiteuren in rekening-courant f 105.439 43 - 42.673 47 afgeschreven 6.091 48 - 99.347 95 Ingekochte onderpanden f 41.700 afgeschreven 41.699 - 1 Gebouwen f 553.168 72 afgeschreven 328.168 72 - 225.000 Dividendbelasting 1.107 76 Meubilair - 1 Zie voor leningen met geheel of ten dele verwoest onderpand, pagina 9 van dit verslag. 128.371.326 26 Debet Interest van pandbrieven, schuldbekentenissen en diversen Onkosten Dienst pandbrieven Premies verzekeringen Aanvulling pensioenfonds Interest statutaire- en extra reserve Reserve voor diverse belangen Winst De Commissarissen: WINST- EN VERLIES 3.276.290 89 250.572 23 120.726 89 13.852 93 60.770 70 50.524 39 432.000 706.060 48 4.910.798 51 12 31 DECEMBER 1952. Aandelenkapitaal Reserves: Statutaire Extra Speciale Agio Reserve voor: Koersverschillen effecten Dividend Reserve voor diverse belangen Pensioenfonds.. Fonds voor Pensioen- en Personeeldoeleinden Pandbrieven en schuldbekentenissen Losbare pandbrieven Coupons reeds verschenen Coupons per 1 Januari 1953 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen Dividend vorige boekjaren Nederlandsche Hypotheekbank in rekening-courant Rotterdamsche Hypotheekbank in rekening-courant Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw in rekening-courant Crediteuren Ingehouden op hypotheken Onkosten Vooruit ontvangen provisie Vooruit ontvangen interest en aflossing Winst Credit 9.731.000 3.264.171 83 - 1.788.258 06 - 2.570.509 66 227.514 17 -- 7.850.453 72 295.134 01 220.812 96 515.946 97 772.492 56 718.103 13.674 36 731.777 36 - 98.936.400 325.500 83.724 249.822 50 853.679 61 - 1.187.226 11 6.390 - 4.595.710 01 203.739 38 555.225 107.366 08 - 1.654.637 10 16.400 53 2.666 82 472.334 14 706.060 48 128.371.326 26 REKENING OVER 1952. Credit Interest van hypotheken 4.250.882 56 Interest van effecten, schatkistpapier en diversen 140.655 05 Provisie 192.454 88 Vergoeding voor overschrijving aandelen 1.422 25 Exploitatie gebouwen 13.776 25 Exploitatie ingekochte onderpanden 649 23 Opbrengst afgeschreven vorderingen 1.719 79 Uitkering Nederlandsche Hypotheekbank over 1952 214.410 50 Uitkering Algemeene Friesche Hypotheekbank over 1951 74.828 Uitkering Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw over 1952 20.000 4.910.798 51 Accountantskantoor Accountantsbureau opgericht De Directie: Joh. Doornbos: door A. E. Meijer J. Hörchner: M. i BOs. 13 Friesch*Groningsche Hypotheekbank N.V. ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer H. M. J. Blomjous was wegens ziekte verhinderd te tekenen. PH. A. J. MEES. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. B. A. POULIE WILKENS, Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. TH. H. JAPE. P. FRANK. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1952 | | pagina 13