GECOMBINEERDE BALANS EN FRIESCH*GRONINGSCHE NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. MET DE ROTTERDAMSCHE ALGEMEENE FRIESCHE WINST* EN VERLIESREKENING DER HYPOTHEEKBANK N.V. N.V. EERSTE NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBRIEFBANK HYPOTHEEKBANK N.V. HYPOTHEEKBANK N.V. Debet BALANS PER Aandeelhouders Friesch-Groningsche Hypotheekbank nog te storten 6.774.200 498 oprichtersbewijzen Nederlandsche Hypotheekbank - 1 Aandelen Rotterdamsche Hypotheekbank bij derden, waarop nog te storten 113.400 Aandelen Alg. Friesche Hypotheekbank bij derden, waarop nog te storten - 60.300 108 oprichtersbewijzen Algemeene Friesche Hypotheekbank - 1 Aandelen Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw, volgestort - 500.000 Hypothecaire leningen 185.425.827 84 Aflossingen per 1 Januari 1952 - 734.390 51 - 186.160.218 35 Interest van hypotheken, nog niet verschenen 882.484 93 Interest van hypotheken, per 1 Januari 1952 - 927.301 23 - 1-.809.786 16 Onbetaalde verschenen interest van hypotheken 71.442 77 afgeschreven 45.666 54 - 25.776 23 Kas 129.388 82 Bankiers 3.144.900 84 - 3.274.289 66 Schatkistpapier 300.000 Opbouwobligaties (met verklaring) - 127.400 Effecten - 3.087.241 99 Interest van effecten en schatkistbiljetten, nog niet verschenen - 41.093 42 Debiteuren in rekening-courant 194.444 80 afgeschreven - 20.126 38 - 174.318 42 Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw - 229.369 Ingekochte onderpanden 185.812 45 afgeschreven - 185.808 45 - 4 Gebouwen 1.593.043 24 afgeschreven 1.024.041 24 - 569.002 Dividendbelasting 1.113 30 Meubilair - 5 ƒ203.247.519 53 31 DECEMBER 1951. Credit Aandelenkapitaal Friesch-Groningsche Hypotheekbank 9.731.000 Aandelen Rotterdamsche Hypotheekbank bij derden 134.000 Aandelen Algemeene Friesche Hypotheekbank bij derden 67.000 Algemene reserves - 16.465.189 90 Bijzondere reserves 843.014 59 Reserve voor hypotheken Rotterdamsche Hypotheekbank 394.361 10 Reserve voor diverse belangen 1.843.058 42 Uitkering Algemeene Friesche Hypotheekbank over 1950 74.816 - 1.917.874 42 Pensioenfonds - 1.585.932 11 Pandbrieven en schuldbekentenissen - 165.421.550 Losbare pandbrieven 2.150.450 Coupons per 1 Januari 1952 646.172 68 Coupons reeds verschenen 281.061 98 Lopende interest van pandbrieven en schuldbekentenissen - 1.059.437 36 - 1.986.672 02 Dividend vorige boekjaren 9.205 72 Winschoter Credietbank voor den Wederopbouw 179.048 37 Crediteuren 112.538 84 Disconto schatkistpromessen 72 22 Ingehouden op hypotheken 675.891 48 Onkosten 28.750 81 Vooruit ontvangen provisie 3.484 71 Vooruit ontvangen renten en aflossingen 680.164 83 Winst 861.318 41 ƒ203.247.519 53 Debet WINST- EN VERLIES REKENING OVER 1951. Credit Interest van pandbrieven en schuldbekentenissen 5.108.124 23 Interest van hypotheken 7.051.242 68 Onkosten - 682.850 23 Interest van effecten, schatkistpapier en diversen 217.751 20 Premies verzekeringen en aanvulling pensioenfonds - 296.391 24 Provisie 223.290 34 Afschrijving ingekochte onderpanden- - 60.430 76 Dienst pandbrieven 7.717 42 Interest reserves - 75.657 63 Vergoeding overschrijving aandelen - 1.864 25 Extra reserve - 35.000 Exploitatie gebouwen - 26.821 18 Reserve voor diverse belangen - 443.657 75 Exploitatie ingekochte onderpanden - 7.734 81 Winst - 861.318 41 Opbrengst afgeschreven vorderingen - 27.008 37 7.563.430 25 7.563.430 25 f De Commissarissen: Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner: P. FRANK. Accountantskantoor Joh. Doornbos: TH. H. JAPE. De Directie: M. J. BOS. 6 7 Concern. Concern. - - ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. C. A. KINGMA. J. WILKENS. F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 8