RESERVES. De reserves bedroegen na de winstverdelingen op 1 Januari 1951 17.256.442,24 Zij vermeerderden in 1951 met: rente over diverse reserves75.657,63 extra dotatie35.000,— 110.657,63 overboeking van de reserve voor hypotheken der Kotterdamsche Hypotheekbank200.000,— 310.657,63 en verminderden met: koersverliezen effectenƒ189.814,27 afboeking op aandelen en oprichters* bewijzen in dochtermaatschappijen 1.297,84 overboeking naar de reserves voor diverse belangen (vrijgekomen van de reserves voor hypotheken)67.783,27 -258.895,38 -- 51.762,25 17.308.204,49 Vermeerdering uit de winst 1951, volgens voorstellen200.801,54 Totale reserves17.509.006,03x) Hypotheken Pandbrieven en schuldbekentenissen Uitstaande 1 Jan. 1951 ƒ181.707.001,14 In omloop 1 Jan. 1951 ƒ160.372.800,- Gesloten ƒ31.796.077,50 Afgelost 27.342.860,29 Geplaatst 9.186.700,- Uitgeloot en ingekocht 4.137.950,— Vooruitgang 4.453.217,21 Vooruitgang 5.048.750,- Uitstaande 31 Dec. 1951 ƒ186.160.218,35 In omloop 31 Dec. 1951 ƒ165.421.550,- Gem. rente 3,8933%. Gem. rente 3,1675 5 Concern. Hierin zijn niet begrepen de reserves voor diverse belangen en van de Rotterdamsche Hypotheekbank evenmin de reserve voor hypotheken.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 7