COMMISSARISSEN: Mr. Arn. J. D’AILLY, te Amsterdam. Mr. H. ALBARDA, te Wassenaar. H. M. J. BLOMJOUS, te Tilburg. A. J. BRANDT, te Driebergen-Rijsenburg. R. BUISMAN, te Leeuwarden. Mr. J. BURGERHOUT, te Amsterdam. Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN, te ’s Gravenhage. J. H. GROENEVELD, te Winschoten. Mr. PH. A. J. MEES, te Rotterdam. Mr. G. NAUTA, te Rotterdam. W. A. RASCH, te Utrecht. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, te IJsbrechtum. JACS. RUSTIGE, te Amsterdam. Mr. M. TIELEMAN, te Amsterdam. Mr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN STEENWIJK, te De Wijk Dr G. WARNING, te Amsterdam. B. A. POULIE WILKENS, te Veendam. DIRECTEUREN: Mr. M. J. BOS. Mr. C. A. KINGMA. Mr. J. WILKENS. Mr. F. C. KLEYN. DIRECTEUR VAN KANTOOR GRONINGEN: Mr. A. H. KONING. PROCURATIEHOUDERS: 2 Kantoor Amsterdam: H. J. DE JONGE, R. H. v. d. HEIDE, W. J. MEKKING, P. VOS Kantoor ’s-Gravenhage: W. HOLMAN, A. BALKEMA, R. M. WALTER. Kantoor Groningen: J. H. WITKOP, J. J. MOOK. Kantoor Rotterdam: H. A. VAN US, K. B. ZOMER. Leden van de commissie van toezicht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 4