WINSCHOTER CREDIETBANK VOOR DEN WEDEROPBOUW N.V. BALANS PER 31 DECEMBER 1951 EN WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1951 37

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 33