Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. Woonhuis en winkelhuis ieder met 2 étagewoningen aan de ’s Gravenzandelaan te ’s-Gravenhage. Winkelhuis met werkplaats, bovenhuis en erf aan de Denneweg te ’s-Gravenhage. Winkelhuis met overbouwde poort en twee bovenwoningen met hofjeswoning en pakhuis aan het Hogezand te ’s-Gravenhage. EFFECTEN. FONDS Nominaal bedrag Balanswaarde 33 Nederland 1947 10.000,— 8.575,— 3 1937 - 64.200,— 55.013,76 3 Grootboek Oblig. 1946 - 27.000,— - 23.490,— 3 Grootboekschuld 1946 - 413.200,— 1 359.484,— 3 1947 5.100,— 18.627,60 3 Investeringscertificaten 1.234.000,— - 1.090.547,50 23/< Belastingcertificaten - 500.000,— 500.000,— 27» Certificaten N. W. S - 17.400,— - 12.277,88 3 Nederl. Indië 1937 - 99.500,— - 90.067,50 3 1937a - 68.000,— - 59.032,50 47» Denemarken 1928 10.000,— 31.350,— 3 Gelderland 1947i 5.000,— - 4.587,50 372 Rotterdam 1937i 80.000,— 72.900,— 372 1938i 7.000,— - 6.378,75 3-372 1938 3.000,— 2.850,— 3 Bank voor Nederl. Gemeenten 1938 18.000,— 17.685,— 47» Volkshuisvesting Soerabaja 1930 - 18.000,— 28.000,— - 9.540,— 372 Lever Broth. Unilever N.V. Conv. obl. - - 26.705,— 472 Alg. Kunstzijde Unie N.V. Conv. obl. - 36.000,— - 36.000,— 472 Prov. Geldersche Electriciteits Mij Aandelen: Lever Broth. Unilever N. V. aflb. 4 35.000,— 35.000,— cum. 'pref - 64.000,— - 50.880,— Kon. Ned. Petroleum Mij - 160.000,— - 462.000,— Friesland-Holland Bank - 5.000,— - 4.250,— Assur. Mij. „De Zeven Provinciën” Mij. tot Financiering van het Nationaal 75.000,— - 75.000,— Herstel pref. Totaal 50.000,— - 35.000,— 3.087.241,99 33 Concern. - - - - - -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 30