STAAT VAN GEHOUDEN EXECUTIES INGEVOLGE ART. 1223 B. W. Lening nummer Gesloten in Onderpand gelegen te Restant hoofdsom Opbrengst Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. 63 1928 ’s-Gravenhage 186.250 206.000,— 25924 1945 Amsterdam - 43.000 - 68.000,— 90888 1941 Rotterdam - 5.240,— - 7.300,— 91926 1948 Scheveningen - 14.700,— - 17.900,— 26777 1949 Eindhoven en Scheveningen - 12.900,— - 13.300,— 215 1943 Voorburg - 25.800,— - 29.400,— 216 1943 ’s-Gravenhage - 6.500,— - 9.400,— 91578 1947 ’s-Gravenhage - 32.025,— - 44.200,— 25445 1941 Bilthoven - 3.650,— - 6.625,— 26503 1948 Utrecht - 4.375,— - 5.850,— 92387 1949 ’s-Gravenhage - 13.050,— - 17.600,— 13493 1942 Zwolle - 27.600,— - 34.100,— Nederlandsche Hypotheekbank N.V. 81276 1944 Rotterdam 13.150,— 17.670,— 81750 1941 Hillegersberg - 15.660,— - 29.810,— Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. 1711 1927 Rotterdam 13.900,— 14.300,— 74901 1927 ’s-Gravenhage - 27.800,— Ged. opbrengst 14.700,rest ingekocht 74902 1928 ’s-Gravenhage - 37.200,— ingekocht Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. 1 1945 Rotterdam 28.960,— ingekocht en weder verkocht 6167 1943 Zaandam - 8.450,— 10.900,— 70031 1946 Rotterdam - 15.300,— - 17.050,— STAAT VAN INGEKOCHTE ONDERPANDEN. Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. Herenhuis aan de Prins Hendriklaan te Amsterdam. Winkelhuis met bovenwoningen aan de Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam. Nederlandsche Hypotheekbank N V. 1.95.90 H.A. weiland in de Berg- en Daalpolder te Voorhout. Winkelhuis met bovenwoning aan de Wagenstraat te ’s-Gravenhage. Twee winkel- en woonhuizen aan de Kuipersdijk te Enschedé. Het recht van erfpacht van de grond met daarop staand herenhuis aan de Laan van Eik en Duinen te ’s-Gravenhage. Erfpachtscanon 326, Bakkerij met bovenwoning aan de Zijlvest te Haarlem. 32 Concern

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 29