VERDELING VAN DE LENINGEN. a. Naar de ligging. Gesloten in 1951 aantal bedrag Ligging van het onderpand Uitstaande op 31 December 1951 aantal bedrag 65 1.234.130,— Groningen 323 5.332.037,50 40 - 813.700,— Friesland 163 2.160.767,36 19 - 299.300,— Drente 99 989.020,— 16 - 401.350,— Overijsel 125 1.723.600,— 65 - 1.615.700,— Gelderland 307 5.902.385,— 83 1.707.275,— Utrecht 472 9.756.895 188 - 5.027.855,— Noord-Holland x) 1228 17.384.779|l6 224 - 4.970.117,50 Zuid-Holland 2) 1042 18.371.389,— 2 - 32.000,— Zeeland 38 - 376.385,— 57 - 1.265.150,— Noord-Brabant 300 5.022.255,80 6 - 152.000,— Limburg 37 413.813,95 66 - 3.967.850,— Amsterdam 1138 35.828.425,— 220 - 7.153.210,— ’s-Gravenhage 2116 48.132.246,08 72 - 3.156.440,— Rotterdam 1289 - 34.766.219,50 1123 31.796.077,50 8677 186.160.218,35 b. Naar de aard. Gesloten in 1951 aantal bedrag Aard van het onderpand in hoofdzaak Uitstaande op 31 December 1951 aantal bedrag 1076 30.032.352,50 Gebouwd 8293 178.719.227,29 16 - 879.975,— Bouwterreinen 38 - 1.944.500,— 31 - 883.750,— Landelijke eigendommen 346 - 5.496.491,06 1123 31.796.077,50 8677 186.160.218,35 c. Naar de grootte. Gesloten in 1951 aantal bedrag Rubriek Uitstaande op 31 December 1951 aantal bedrag 366 2.635.800,— tot en met 10.000,— 4255 24.366.992,61 502 8.000.345,— van 10.001,— t/m - 25.000,— 2855 - 44.597.414,99 141 5.043.470,— -25.001,— 50.000,— 929 - 32.658.542,— 50 3.076.562,50 -50.001, 75.000,— 272 - 16.693.782,50 23 2.011.900,— -75.001,— 100.000,— 118 - 10.233.825,— 41 - 11.028.000,— boven - 100.000,— 248 - 57.609.661,25 1123 31.796.077,50 8677 186.160.218,35 30 Concern. - - - - - Exclusief Amsterdam. Exclusief ’s-Gravenhage en Rotterdam. - - JJ - 7 7 - 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 27