ACCOUNTANTSVERKLARING. TOELICHTING Ondergetekenden verklaren hierbij, dat de gecombineerde balans van de Friesch- Groningsche Hypotheekbank N.V., de Nederlandsche Hypotheekbank N.V. (inclusief de N.V. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank), de Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. en de Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. per 31 December 1951, evenals de afzonderlijke balansen, de juiste toestand per die datum aangeven, terwijl de gecombineerde winst- en verliesrekening, lopende over het tijdvak van 1 Januari 1951 tot 31 December 1951, sluitende met een winst van 861.318,41, het in dat tijdvak behaalde bedrijfsresultaat, rekening houdende met de plaats gevonden reserveringen, naar waarheid weergeeft. Amsterdam, Accountantsbureau Accountantskantoor Groningen, Februari 1952. opgericht door Joh. Doornbos: A. E. Meijer J. Hörchner: TH. H. JAPE. P. FRANK. als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel. De onroerende en roerende zaken der vennootschappen zijn gewaardeerd naar de volgende maatstaf: a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, verminderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen; b. de roerende lichamelijke zaken naar de aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; c. de effecten naar de beurskoers van de laatste beursdag in 1951, de obligaties echter niet hoger dan pari; d. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag, verminderd met de gedane afschrijvingen. FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. De Commissarissen: De Directie: ARN. J. D’AILLY. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. J. BURGERHOUT. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. J. H. GROENEVELD. De heer Mr. Ph. A. J. Mees was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te tekenen. G. NAUTA. W. A. RASCH. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. M. TIELEMAN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. M. J. BOS. C. A. KINGMA. J. WILKENS F. C. KLEYN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 26