ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. VERSLAG OVER HET TWEE EN VIJFTIGSTE BOEKJAAR. AANDELENKAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.500.000,met 10 verplichte storting. Van de 2500 aandelen zijn 2433 in het bezit van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank hiervan zijn 1808 aandelen volgestort. De lijst 'van aandeelhouders ligt bij de kantoren ter inzage. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaand bedrag aan pandbrieven, waaronder zijn begrepen de geldleningen op schuldbekentenis ex art. 54 der statuten. In omloop 1 Januari 1951 Geplaatst Ingekocht Uitgeloot en afgelost op schuldbeken tenissen In omloop 31 December 1951 3 ƒ11.537.100,— ƒ35.100,— ƒ239.800,— ƒ11.262.200,— 3* - 500.000,— - 500.000,— 3f - 250.000,— - 250.000,— 4| - 135.000,— - 135.000,— ƒ11.537.100,— 885.000,— ƒ35.100,— ƒ239.800,— ƒ12.147.200,— Hierin is begrepen 885.000,aan geldleningen, gesloten op schuldbekentenis, waar van ƒ385.000,met een kortere looptijd dan twintig jaar. De gemiddelde rente der pandbrieven inclusief geldleningen op schuldbekentenis bedroeg ultimo December 3,0513 tegen 3 op 31 December 1950. HYPOTHEKEN. Op 1 Januari 1951 stonden uit 422 leningen ad13.757.055, In 1951 werden gesloten 8 leningen ad- 489.000, Bij cessie werden overgenomen van tot ons concern behorende instellingen 28 leningen ad- 4.265.315, 18.511.370,— Afgelost werden 76 leningen ad2.114.150, Aan periodieke aflossingen werd ontvangen- 208.995, Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen- 229.225, -- 2.552.370,— 31 December 1951 stonden uit 382 leningen ad15.959.000, De gemiddelde rente der hypotheken bedroeg ultimo December 3,6969 tegen 3,7276 op 31 December 1950. 24 Algemee ne Friese he Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 22