VERSLAGEN 1951 FRIESCHsGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. OVER HET BOEKJAAR OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. OPGERICHT TE VEENDAM IN 1890 ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. OPGERICHT TE ROTTERDAM IN 1864 ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. OPGERICHT TE LEEUWARDEN IN 1900 KANTOREN: AMSTERDAM VGRAVENHAGE GRONINGEN ROTTERDAM Herengracht 433 Lange Vijverberg 9 Herestraat 106 Schiedamse Vest 89 BOEKDRUKKERIJ J. B.WOLTERS' U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 1