VERSLAG van de Commissie op 8 Maart 1951 door Pandbriefhouders benoemd in de algemene vergadering van aandeelhouders der naamloze vennootschap „Nederlandsche Hypotheekbank N.V.” opgericht te Veendam (Art. 42 der Statuten). De ondergetekenden, G. W. van Bergen Walraven, directeur van de N.V. H.A.V. Bank te Schiedam en Mr. H. Vlug, bestuurder van De Twentsche Bank N.V. te Rotterdam, leden der commissie benoemd door pandbriefhouders volgens artikel 42 der Statuten, verklaren hierdoor, dat zij zich, na alle door hen gevraagde uitvoerige inlichtingen van de directie te hebben verkregen en na inzage van het accountantsrapport van het Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörchner te Amsterdam en het Accountantskantoor Joh. Doornbos te Groningen, een mening hebben kunnen vormen over het beheer der bank. De overtuiging heeft zich bij hen gevestigd, dat de belangen van pandbriefhouders op uitnemende wijze worden behartigd. De commissie wil gaarne een woord van waardering uiten over de wijze, waarop de directie ook over dit boekjaar het beheer heeft gevoerd. Amsterdam, 15 Februari 1952. G. W. VAN BERGEN WALRAVEN. H. VLUG. 17 Nederlandsche Hypotheekbank N.V.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1951 | | pagina 17