mgm VERSLAGEN 1948 FRIESCEUGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V OVER HET BOEKJAAR OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 OPGERICHT TE VEEN DAM IN 1890 OPGERICHT TE LEEUWARDEN IN 1900 KANTOREN: AMSTERDAM VGRAVENHAGE GRONINGEN LEEUWARDEN Herengracht 433 Lange Vijverberg 9 Herestraat 106 Zaailand 98 UIT TE BRENGEN IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS TE GRONINGEN EN LEEUWARDEN OP 9 MAART 1949 BOEKDRUKKERIJ J. B.WOLTERS* U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1948 | | pagina 1