VERSLAGEN 1947 FRIESCHsGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V OVER HET BOEKJAAR OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 OPGERICHT TE VEENDAM IN 1890 OPGERICHT TE LEEUWARDEN IN 1900 KANTOREN: AMSTERDAM VGRAVENHAGE GRONINGEN Herengracht 433 Lange Vijverberg 9 Herestraat 106 LEEUWARDEN Zaailand 98 BOEKDRUKKERIJ J. B. WOLTERS, U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1947 | | pagina 1