FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK n.v. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK n.v. COMMISSARISSEN: Mr. H. ALBARDA, te Wassenaar. H. M. J. BLOMJOUS, te Tilburg. A. J. BRANDT, te Doorn. R. BUISMAN, te Leeuwarden. F. I. DE GREVE, te Laren N.-H J. H. GROENEVELD, te Winschoten. Mr. P. W. J. H. GORT VAN DER LINDEN, te Groningen. Mr. G. NAUTA, te Rotterdam. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, te IJsbrechtum. JACS. RUSTIGE, te Amsterdam. Mr. D. U. STIKKER, te Amsterdam. Mr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN STEENWIJK, te De Wijk (Dr). G. WARNING, te Amsterdam. B. A. POULIE WILKENS, te Veendam DIRECTEUREN: Mr. M. J. BOS. Mr. C. A. KINGMA. Mr. J. WILKENS. PROCURATIEHOUD ERS Kantoor Groningen: S. W. SCHORTINGHUIS; B. H. BOON, P. VOS. Kantoor Amsterdam: H. J. DE JONGE, R. H. v. d. HEIDE. Kantoor ’s-GravenhageA. H. BESSEM, W. HOLMAN, H. SWIERENGA. Kantoor Leeuwarden: E. F. BRINCK (alleen voor de Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V.). Leden van de commissie van toezicht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1945 | | pagina 3