INHOUDSOPGAVE. FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Blz. Verslag Directie2 Balans en Winst- en Verliesrekening8 Prae-advies Commissarissen10 Accountantsverklaring‘0 Toelichting als bedoeld bij artikel 42 W. v. K10 Reserves M Aandeelen 12 Nummers der volgestorte aandeelen 13 NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Verslag Directie 14 Toelichting als bedoeld bij artikel 42 W. v. K. 17 Balans en Winst- en Verliesrekening18 Prae-advies Commissarissen20 Verslag van de Commissie van pandbriefhouders 20 Accountantsverklaring 20 Reserves 21 ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Verslag Directie22 Balans en Winst- en Verliesrekening24 Prae-advies Commissarissen' 26 Accountantsverklaring!26 Toelichting als bedoeld bij artikel 42 W. v. K. - 26 Reserves BIJLAGEN. Gecombineerde Balans en Winst- en Verliesrekening 28 Effecten Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V30 van het Pensioenfonds Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. 30 Nederlandsche Hypotheekbank N.V31 Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V32 Staat van gehouden executie: Nederlandsche Hypotheekbank N.V32 Staat van Ingekochte Onderpanden: Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V33 Nederlandsche Hypotheekbank N.V. 33 Lijst van houders van aandeelen per 31 December 1945: Nederlandsche Hypotheekbank N.V33 Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V.33 Verdeeling der hypothecaire leeningen34 Overzicht van de bedrijfsresultaten 1891—1945: Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V36 Nederlandsche Hypotheekbank N.V. 37 Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. (19001945) 38

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1945 | | pagina 2