VERSLAGEN FRIESCHsGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V OVER HET BOEKJAAR 1945 OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 OPGERICHT TE VEÈNDAM IN 1890 OPGERICHT TE LEEUWARDEN IN 1900 KANTOREN: AMSTERDAM GRONINGEN ’s*GRAVENHAGE LEEUWARDEN Heerengracht 310 Heerestraat 106 Lange Vijverberg 9 Zaailand 98 uit te brengen in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders te Groningen en Leeuwarden op 22 Mei 1946 BOEKDRUKKERIJ J. B. WOLTERS* U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1945 | | pagina 1