FRIESCHöGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK Nv VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1944 OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 KANTOREN AMSTERDAM GRONINGEN ’s*GRAVENHAGE WINSCHOTEN UIT TE BRENGEN DOOR DE DIRECTIE IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE GRONINGEN 20 DECEMBER 1945 COMMISSARISSEN: DIRECTEUREN: HEERENGRACHT 310 HEERESTRAAT 106 LANGE VIJVERBERG 9 BL1JHAMSTERSTRAAT 21 Mr. ARN. J. D’AILLY, te Amsterdam. Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN, te Groningen. Mr. H. ALBARDA, te Wassenaar. Mr. G. NAUTA, te Rotterdam. H. M. J. BLOMJOUS, te Tilburg. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, te IJsbrechtum. A. J. BRANDT, te Doorn. JACS. RUSTIGE, te Amsterdam. R. BUISMAN, te Leeuwarden. Mr. D. U. STIKKER, te Amsterdam. F. I. DE GREVE. te Laren N.-HMr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN STEENWIJK, te De Wijk Dr J. H. GROENEVELD, te Winschoten. G. WARNING, te Amsterdam. Mr. CH. M. HENNY, te Wassenaar. B. A. POULIE WILKENS, te Veendam. Leden van de commissie van toezicht. Mr. M. J. BOS. Mr. C. A. KINGMA. Mr. J. WILKENS. PROCURATIEHOUDERS Voor al onze kantoren: A. VAN GREUNINGEN. Kantoor Groningen: S, W. SCHORTINGHUIS, B. H. BOON, P. VOS. Kantoor Amsterdam: H. J. DE JONGE, R. H. v. d. HEIDE. Kantoor ’s-Gravenhage: A. H. BESSEM, W. HOLMAN, H. SWIERENGA. Kantoor Winschoten: F. H. ROEMELING. 80EKDRUKKERIJ J. B. WOLTERS* U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1944 | | pagina 1