FRIESCHsGRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1943 OPGERICHT TE GRONINGEN IN 1890 KANTOREN AMSTERDAM GRONINGEN ’s*GRAVENHAGE WINSCHOTEN UIT TE BRENGEN DOOR DE DIRECTIE IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE GRONINGEN 30 MAART 1944 COMMISSARISSEN; DIRECTEUREN: HEEREN GRACHT 310 HEERESTRAAT 106 LANGE VIJVERBERG 9 BLIJHAMSTERSTAAT 21 Mr. ARN. J. D’AILLY, te Amsterdam. Mr. H. ALBARDA, te Wassenaar. H. M. J. BLOMJOUS, te Tilburg. A. J. BRANDT, te Doorn. R. BUISMAN, te Leeuwarden. F. I. DE GREVE, te Laren N.-H J. H. GROENEVELD, te Winschoten. Mr. CH. M. HENNY, te Wassenaar. Leden van de commissie van toezicht. Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN, te Doorn. Mr. G. NAUTA, te Rotterdam. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, te IJsbrechtum. JACS. RUSTIGE, te Amsterdam. Mr. D. U. STIKKER, te Amsterdam. Mr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN STEENWIJK, te De Wijk Dr G. WARNING, te Amsterdam. Bi A. POULIE WILKENS, te Veendam. Mr. M. J. BOS. Mr. C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES. Mr. J. WILKENS. PROCURATIEHOUDERS Voor al onze kantoren: A. VAN GREUNINGEN. Kantoor Groningen: S. W. SCHORTINGHUIS, B. H. BOON, P. PRINS. Kantoor Amsterdam: H. J. DE JONGE, R. H. v. d. HEIDE A. VISSER. Kantoor ’s-Gravenhage: A. H. BESSEM, W. HOLMAN, H. SWIERENGA. Kantoor Winschoten: F. H. ROEMELING. BOEKDRUKKERIJ J. B.WOUTERS’ U.M.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1943 | | pagina 1