COMMISSARISSEN: Mr. Dr. I. A. VAN ROIJEN, Burgemeester der Gemeente Zwolle, te Zwolle. G. A. W. VAN LANSCHOT, lid van de Firma F. van Lanschot, Bankier te ’s-Hertogenbosch. i. I. VRIESENDORP VAN RENESSE, te Renesse. F. I. DE GREVE, Directeur van de Amsterdamsche Bank, te Amsterdam. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, Directeur van Landbouwondernemingen, lid van de Prov. Staten van Friesland, te IJsbrechtum. Mr. AUG. PHILIPS, te ’s-Gravenhage. Mr. H. E. OVING, Fabrikant, te Groningen. Mr. J. HERES DIDDENS, Advocaat en Procureur, te Winschoten. J. H. GROENEVELD, Directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, te Winschoten. Jhr. Mr. T. J. VAN IDDEKINGE, Advocaat en Procureur, te Haren. DIR ECTEU REN: Mr. C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES. Vormen de Commissie van toezicht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 6