FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v. 1929 - GEVESTIGD TE GRONINGEN. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR UITGEBRACHT DOOR DE DIRECTIE IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE GRONINGEN DEN 24 FEBRUARI 1930.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 4