él Transport Transporteere 41 ■'i Volg- no. NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. Aantal. j|j j 807 Vies, Mr. H. G. van der z. b. Amsterdam. 3554 2 808 Vies, Mej. J. M. L. P. van der 1 809 ViëtorModderman, Mevr. de wed. C. Dasse Groningen. 10 810 Vingerling, P. A Voorburg. 1 811 Vink, C. J Notaris Zuidhorn. 3 812 Vink, R. J Arts Bedum. 2 813 Visscher, J. W Predikant Cornjum. 3 814 Visser, Mej. C z. b. Leeuwarden. 2 815 Visser, J Kapt. der Infanterie Amersfoort. 1 816 Visser, P z. b. Lekkum. 2 817 Visserv. Gonggrijp Bungenberg, Mevr. A. J. de Groningen. 2 818 VisseringSissingh, Mevr. de wed. J. J. ten Cate De Punt. 7 II 819 Vlaskamp, J Rijksveearts Deventer. 2 If 820 Vloten, W. van Bommel van Notaris Groningen. 24 821 Vogel, J z. b. Den Andel. 1 822 Voorst, Ir. E. L. A. Baron van Voorst tot. Insp. v/h L. Onderwijs ’s- Hertogenbosch. 4 823 VorstKoppel, Mevr. de wed. I. R z. b. Utrecht. 1 824 Vos, Erven P. J Groningen. 6 825 Vos Jr., Ir. R. P Ing. Nederl. Spoorwegen Amsterdam. 5 826 Vries, A. de Predikant Vlachtwedde. 8 827 Vries, B C. de Landbouwer Ferwerd. 1 828 Vries, D. de Notaris Grouw. 1 829 Vries, H. J. de z. b. Winschoten. 1 830 Vries, P. de Deurwaarder Dokkum. 2 831 Vries, P. W. Bonthuis de z. b. Den Haag. 3 JU 832 Vries, F. H. Jansenius de Warffum. 15 833 Vriesendorp Jzn., C Dir. Dordr. Ond. Cred.ver. Dordrecht. 6 834 Vriesendorp, F z. b. Baarn. 5 835 Vriesendorp, J Dir. Alg. Verz.mij „Merwede” Dordrecht. 50 afj 836 Vriesendorp, J Notaris Amsterdam. 6 837 Vriesendorp van Renesse, I. I z. b. Renesse. 50 838 Vromen, E Papierhandelaar Zutfen. 3 839 Vromen, M 1 840 Waalkens, H Landbouwer Nieuwolda. 1 841 Waalkens, H. E Finsterwolde. 1 842 Waals, J. N. Bedrijfsleider Dordrecht. 1 843 Waard, S. de Ingenieur Den Haag. 2 844 Wageningen, G. A. van Landbouwk. Nijmegen. 2 j! 1 845 Wal—Brandsma, Mevr. de wed. U. van der z. b. Grijpskerk. 1 846 Warren, B. J Wijnhandelaar Den Haag. 5 847 Warren, J. H Arts De Steeg. 8 848 Warren, W. A. Th Notaris Utrecht. 5 ij 849 Weerden, J. van Landbouwer Winsum. 6 850 Weerden, J. W. van z. b. Wetsinge. 2 851 Wentholt, J Oud-Minister Den Haag. 6 852 Wester, J z. b. Haren. 2 853 Westerdijk, P. B Predikant Amsterdam. 1 3828

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 43