Volg- DO. NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. Aantal. 763 Tellegen, Mej. R. C. M Leerares Transport Groningen. 3364 4 764 Terpstra, P. S z. b. Welsrijp. 1 765 Thienen, Dr. G. J. van Arts Zwolle. 3 766 Tiddens, P. E z. b. Winschoten. 3 767 Till, H. W. P. van Assuradeur Veendam. 1 768 Tinga, H. J. H Havenmeester Groningen. 10 769 Tinga, Erven I Hoogezand. 1 770 Tinga, M Predikant Baflo. 6 771 Tinga—Camphuis, Mevr. de wed. P z. b. Den Haag. 10 772 Tjeenk WillinkBoonacker, Mevr. de wed. Mr. A. J 1 773 Tonckens, E. R Lid v/d Prov. Staten van Drente Westervelde. 1 774 Tonckens, W. L Notaris Assen. 25 775 Tonkes, D. Bonthuis Ingenieur Sol werd. 6 776 Tonkes, N. H Landeigenaar 6 777 ToxopëusBuiskool, Mevr. de wed. J. z. b. Beerta. 1 778 Toxopëus, S Groningen. 2 779 Tresling, Mr. J. D Kantonrechter Oud-Beierland. 3 780 Tresling, Mr. M Notaris Zwolle. 1 781 Tromp, Mej. M. G. A. L. van Hettinga z. b. Leeuwarden. 30 782 Tromp Meesters, Mr. J. S. C Comm. in Effecten Velp. 4 783 Tromp Meesters, Mr. S Advocaat Arnhem. 3 784 Tromp Meesters, Mr. W. F Bankier Zutfen. 6 785 TrosteJuchter, Mevr. de wed. C z. b. Groningen. 3 786 Trugg, W Arts Berlicum. 2 787 Tucker, L. van Helden z. b. ’s-Gravenmoer. 3 788 Tulleken, Jhr. Mr. G. F Bankier Den Haag. 1 789 UdemaPlukker, Mevr. de wed. H z. b. Groningen. 5 790 Ufkes—Mulder, Mevr. de wed. H. C. O. Pekela. 2 791 Uniken, Erven H. D. J Groningen. 4 792 Yarossieau, W. L Commies tit. P. en T. Brummen. 2 793 VeenOppedijk, Mevr. J. E. van z. b. Den Haag. 2 794 Veen, Mej. A. van der Groningen. 1 795 Veen, J. A. van der 1 Onderdendam. 2 796 Vegelin van Claerbergen—Hofstede, Mevr. A. A. M. Joure. 1 797 Vegelin van Claerbergen, Jhr. J. C 7 798 VeldingSiccama, Mevr. de wed. K z. b. Leeuwarden. 1 799 Veldkamp, A Predikant Tolbert. 1 800 Veldkamp, J Groningen. 1 801 Velthuis—Mulder, Mevr. de wed. Dr. H. J. z. b. Hoogezand. 4 802 Venninga, T Groningen. 1 803 Verheijen—Rouppe v. d. Voort, Douair. Jhr. A. A. J. M I 7 804 Versluysvan Andringa de Kempenaer, Mevr. A. C. van Reigersberg Overveen. 1 805 Viehoff, Mr. F. F Adv. Gen. b/h Gerechtsh. Leeuwarden. 1 806 Vierssen FrantzmannWijckerheld Bisdom, Mevr. de wed. Mr. J. S. L. van z. b. Apeldoorn. 10 Transporteere 3554 40

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 42