Volg- DO. NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. 582 PelinckDibbits, Mevr. R. C z. b. Transport Assen. 2548 1 583 Peters, Dr. J Arts Amsterdam. 1 584 Pettinga, J. J Makelaar Bedum. 1 585 PettingaWieringa, Mevr. G. J z. b. 1 586 PettingaHoman,' Mevr. de wed. J. J. Onderdendam. 1 587 Phaff, H. J 1 Winschoten. 6 588 Philips, Mr. Aug Den Haag. 19 589 Piccardt, C. H Handelsreiziger Amsterdam. 5 590 Piepers, Mej. E. H z. b. Bilthoven. 1 591 Plaat—Juchter, Mevr. G. C i Groningen. 4 592 Ploeg, F. van der 1 593 PoelEoning, Mevr. E. v. d Leeuwarden. 1 594 Poelstra, T Amsterdam. 1 595 Polak, Mr. L Chef v/h Rijksmerkenbureau Den Haag. 2 596 Poppens, J Commies P. en T. Treebeek. 5 597 Popta, A. van Insp. Friesch-Gron. Hyp.Bk. Groningen. 2 598 Posthuma, I z. b. Franeker. 5 599 Posthumus, J Haarlem. 2 600 Prenger, P Notarisklerk Nieuwolda. 1 601 Prins, M z. b. Groningen. 5 602 Prins, P Bankbeambte 1 603 Quintus, Jhr. Mr. J. J. A Pres. v. h. Gerechtshof Leeuwarden. 2 604 Radermacher Schorer, Jhr. C. J z. b. Zeist. 1 605 Ranneft—Mees, Mevr. de wed. Dr. S. B. Groningen. 14 606 Raven—Hoving, Mevr. T i 2 607 Rebel, J. L Comm. in Effecten Amsterdam. 2 608 Rebel, Mej. J. M. L z. b. Laren. 1 609 Reddingius, K. E Onderwijzer Groningen. 1 610 Reddingius, Dr. W Arts Glimmen. 6 611 Redeker, G Hoofd Ing. Rijks Waterst. Amsterdam. 1 612 Reede, J. H. van Majoor der Artillerie Amersfoort. 613 Reeling Brouwer, Mej. G z. b. Den Haag. 9 614 Reeling Brouwer, H Harlingen. 615 Reeling BrouwerDorhout Mees, Mevr. de wed. Mr. P. B. J Groningen. 27 616 Reeling Brouwer, R. H Hilversum. 10 617 Reeling Brouwervan Beyma, Mevr. C. C. 3 618 Reesink Czn., A. J. H Koopman Zutfen. 1 619 Reinders, A Bankdirecteur Groningen. 3 620 Rengers, Dr. E. van Welderen Baron Lid Prov. Staten IJsbrechtum. 25 621 Renken—Sijpkens, Mevr. de wed. S z. b. Nieuweschans. 2 622 Reijers, H. C Middelburg. 1 623 RhijnKruyt, Mevr. dewed. Prof. Dr. C. H. van Groningen. 3 624 Rhijn, M. A. van Predikant Twello. 2 625 Richter Uitdenbogaardt, Mej. M. J. A. z. b. Rotterdam. 1 626 Richter UitdenbogaardtBiemond, Mevr. A. M. Maassluis. 3 627 Rietema, J Contr. der Grondbel. Groningen. 1 628 Ringelesteyn, H. O. van Boekhouder Goes. 2 Transporteere 2745 36 Aantal. 2 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 38