FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v. 1929 GEVESTIGD TE GRONINGEN. mwismMgj !®chlW VERSLAG OVER HET BOEKJAAR UITGEBRACHT DOOR DE DIRECTIE IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE GRONINGEN DEN 24 FEBRUARI 1930. BOEKDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTERS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 2