LIJST VAN AANDEELHOUDERS op 31 December 1929. Transporteere N. B. Art. 8 der statuten luidt: Ieder houder van een niet volgefourneerd aandeel is verplicht, bij verandering van zijn woonplaats of domicilie, hiervan kennis ie geven ten kantore der Bank. Volg- no. NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. Aantal. i Addens, A. N z. b. Groningen. 7 2 Ages, A. H Notaris Leens. 1 3 Akkeren, R. van Arts Groningen. 1 4 Albarda, F. M z. b. Soesterberg. 3 5 Albarda, Mr. J Apeldoorn. 2 •6 Albarda, J. H Amsterdam. 2 7 Albarda, N. T Den Haag. 10 8 Alberda van Ekenstein, Jonkvr. C. de Wendt Groningen. 1 9 Alting, H Bilthoven. 4 10 AndreaeKoning, Mevr. C Nijmegen. 1 11 Andreae, Mr. D. H Dir. v/e N. V. Rotterdam. 11 12 Andreae, Mr. H. W. W Subst. Griffier Arnhem. 11 13 Andreae, Mr. J. H. Beucker Dir. Alg. Fr. Lev.verz. Mij. Leeuwarden. 1 14 Andreae, Mr. J. P. Fockema Burgemeester Utrecht. 1 15 Andringa, Mr. K. S. van Griffier Goes. 2 16 Andringa—Oppenheim, Mevr. de wed. M. van z. b. Ginneken. 8 17 Andringa, Mej P. van Groningen. 2 18 BaardaHoogland, Mevr. de wed. S Ferwerd. 1 19 Baaren—Koster, Erven Mevr. de wed. B. J. van Utrecht. 5 20 Baaren, L. H. van Architect 1 21 Baas, H Koopman Winschoten. 4 22 Baas, J Leeraar 1 23 Backx van Wereld, H. M. 0. A Bioloog Bloemendaal. 2 24 Bais Jzn., D Makelaar en taxateur IJmuiden. 4 25 Bakhuis—Duintjer, Mevr. A. H. z. b. Olst. 4 26 Bakker, J Geneesheer Scherpen zeel. 1 27 Bakker, K z. b. Velp. 2 28 Bakker, N Heeren veen. 2 29 Bakker, P Bollenhandelaar Bennebroek. 8 30 BakkerPennink, Mevr. de wed. Mr. T. S. z. b. Velp. 7 31 BaltjesVlaskamp, Mevr. G Leeuwarden. 2 32 Baltjes, J Leeraar M. 0. Boekhouden 1 33 Becker, W. R z. b. Haren. 2 115

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 25