BALANS OIDECEM BER 1929. -I Debet. WINST- ENERLIESREKENING. Credit. Debet. Credit. 11 Namens de Commissarissen: De Directie: Rente van pandbrieven Rente Onkosten Rente van volgestorte aandeelen Storting in het Pensioenfonds Verlies Onderpanden Balans 2.537.235 40.855 132.055 4.189 10.000 1.600 573.766 40 Berest van Hypotheken 04 «ovisie 50 ferschrijving van Aandeelen 16 nploitatie Kantoorgebouw Amsterdam Ilministratiekosten Winschoter Hypotheekbank ■ar Perceel Haddingestraat 5—5A 43 weering debiteuren 3.299.701 53 3.140.776 21 147.202 71 260 3.571 59 5.000 1.044 80 1.846 22 3.299.701 53 Aandeelhouders nog te storten Kantoorgebouw Amsterdam f 134.568,05 Af geschreven- 68.568,05 Kantoorgebouw Groningenf 57.514,35 Af geschreven- 34.514,35 Kantoorgebouw Groningen, in aanbouw Perceel Haddingestraat 55A Kas en Bankiers Prolongatie u/g Nederlandsche Schatkistpromessen Hypothecaire leeningen Interest te vorderen op hypothecaire leeningen a. rentende MeiNovember over Nov./Dec b. rentende Jan.Juli, verschijnende 2 Jan. 1930 Onbetaald van November 1929 Effecten van de Belegde Reserves Effecten van het Pensioenfonds Loopende rente van de Belegde Reserves Loopende rente van het Pensioenfonds Belangen Winschoter Hypotheekbank Exploitatie Kantoorgebouw Amsterdam te vorderen huren over Nov. en Dec Inventaris Kantoorgebouwen Debiteuren in rekening-courant Ingekocht Onderpand 3.109.600 mdeelenkapitaal 4.000.000 serve Kas 2.257.974 62 66.000 itra Reserve - 1.304.812 10 fcerve voor Koersverschillen - 151.362 10 - 3.714.148 82 - 23.000 - 89.000 - ssioenfonds -• 178.637 72 189.053 13 mwfonds - 108.000 - 15.000 j k°/o Pandbrieven in Omloop 1.285.500,— f 90.291 49 in Portefeuille - 156.000,— 1.129.500 50.000 - I|0 Pandbrieven in Omloop 17.552.000,— - 200.000 - 340.291 49 in Portefeuille - 1.183.200,— - 16.368.800 - 61.443.975 (jO/o Pandbrieven in Omloop ƒ30.189.000, in Portefeuille - 395.600,— - 29.793.400 361.908 31 •/o Pandbrieven in Omloop ƒ11.715.500,— 413.297 32 in Portefeuille - 277.500,— - 11.438.000 - 58.729.700 - 2.413 62 - 777.619 25 mdbrieven losbaar 1921/1929 t 5.800 2.640.005 12 h, 4, 41/2 en 5 Pandbrieven losbaar 1929/30 - 336.700 - 342.500 142.125 - 2.782.130 12 ridend 1927/8 - 2.464 23.682 72 betalen coupons 47.321 50 - 1.178 75 - 24.861 47 verschijnende 2 Jan. 1930 - 369.783 - 417.104 50 - 100.000 mte van 41/2 Pandbrieven in Omloop 435.866 62 1 5 0/0 - 190.983 33 - 626.849 95 - 1.983 33 [kosten nog te betalen - 5.186 38 - 1 -1 tediteuren, in rekening-courant - 11.547 77 - 42.666 32 insehoter Hypotheekbank, in rekening-courant - 111.723 79 - 7.500 inte volgestorte aandeelen - 4.256 gehouden op Hypotheken - 91.050 [betalen superprovisie van geplaatste pandbrieven - 6.745 75 tóo Winst - 573.766 43 68.923.681 68.923.681 11 I. A. VAN ROYEN. J. H. GROENEVELD. C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 23