25.000.- Obligaties Gemeente Zwolle. 12.000,— 3 °/o Holl. Ijzeren Spoorweg Mij. 111.000,— 31/2 °/o 10.000,— 4 »/o - 14.000,— 5 °/o 29.000,— 3 »/o Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen. 80.000,— 31/2 °/o 1 1 - 18.000,— 4 °/o 1 28.000,— 41/2 4.000,— 5 1 3.000,— 4 °/o Deli Spoorweg Mij. 70.000,— 4 °/o Nederl. Indische Spoorweg Mij. 69.000,— 41/2 °/o 14.000,— Hoogheemraadschap „Delfland”. 10.000,— 5 «/o „Contributie Zeedijken van Westdongeradeel” 4.000,— 4 Handelsvereeniging „Amsterdam”. 47.000,— 47t 1 Prov. en Gem. Utrechtsch Stroomlev.bedrijf. 7.000,— 5 °/o Coöp. Grondkapitaalbank v/d. Landbouw. 3.200/— 4 °/o Denemarken. S 10.000,— 41/2- 500/ 4 °/o Engeland Funding Loan. - 700/ 4 °/o Moskau Windau Rybinsk Sp. Mij. - 800/ 4 »/o Gr. Russische Spoor. G.R, 7.500,— 4 °/o Wladikawkas Spoorw. Mij. Balanswaarde f 2.640.005,12. 11.000,— Obligaties Nederland. 10.000,— Gemeente ’s Gravenhage. 10.000,— Haarlem. 10.000,— Rotterdam. 24.000,— 47* 7. Tilburg. 46.000,— 47. 1 Utrecht. 11.000,— Mij. tot Expl. van Staate 10.000,— Canadian Nat. Railway. Balanswaarde f 142.125,— 18 - f 4V2 »/o - - - p - - - - - - 6 - - - - EFFECTEN VAN HET PENSIOENFONDS. 5 «/o 31/2 °/o 4V2 °/o 31/2 °/o 5 «/o 4V2 °/o

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 21